Mýtné vydělává čím dál víc, minulý rok to bylo přes 10 miliard

Výběr mýtného je velmi úspěšný. Jen za minulý rok činil více než 10,4 miliardy korun. To je téměř dvojnásobek toho, co se vybralo za první rok jeho fungování. Účinnost výběru pak činila 99,6 %. Elektronický výběr mýtného pro vozidla nad 3,5 tuny u nás funguje jedenáct let. Nejsilnějším měsícem loňského roku, byl v tomto ohledu listopad. Vybralo se 960 miliónů korun. Nejslabším pak prosinec, zde se kvůli velkému počtu svátků, vybralo jen 750 milionů korun. S velkou pravděpodobností bude vybraná částka i nadále růst. Rostoucí doprava nebude v budoucnu jediným důvodem pro vyšší výběr.
nákladní automobil na dálnici
Možná, že v budoucnu něco přidá rozšíření výběru na další úseky silnic prvních a některých úseků druhých tříd. To rozhodně není špatné pro státní kasu, ale je to špatnou zprávou pro dopravce, kterým se takto zvýší náklady. Respektive špatná zpráva pro některé obce. Reálně totiž hrozí, že kamiony budeme potkávat i tam, kde by neměly mít co dělat. Jenomže, to by samozřejmě znamenalo hromadu problémů. V první řadě jsou to hluk a bezpečnost (včetně dalších ryze dopravních problémů). Tím dalším vážným problémem, který se však neprojeví okamžitě, ale až časem, je negativní dopad na stav silnic, jež nejsou dimenzovány na hustý provoz těžkých vozidel.
stavební práce na silnici
Obce a kraje na to již negativně reagovaly. A v případě, že by na to došlo, žádají víc peněz na opravy silnic. Ministerstvo dopravy tvrdí, že smlouva je již podepsaná, a že by byl nesmysl ji na rychlo měnit, protože by se mohlo stát, že by došlo k „výpadku“ ve výběru mýta. Nějak se to ale bude muset vyřešit. To, že je vybíráno čím dál víc je, obecně vzato, dobrá zpráva. Jen musím vyjádřit své obavy, pokud jde o čím dál častější zprávy o tom, že nějaký „kamioňák“ opět zabloudil někam, odkud mu musela pomáhat těžká technika, apod. Ale snad na to nedojde.