Služby podepřené znalostmi a zkušenostmi


Luděk LisseNabídka kvalitních právnických služeb

VzdÄ›lání a životní zkuÅ¡enosti pÅ™ispívají jednoznaÄnÄ› k lepším schopnostem se rozhodovat, kvalitnÄ› vÄ›ci posuzovat a profesionálnÄ› pÅ™istupovat k různým problémům. LudÄ›k Lissse se specializuje na obchodní a insolvenÄní právo a zejména na právo rozhodÄího řízení. Má za sebou kvalitní vzdÄ›lání, které si rozÅ¡iÅ™oval i po studiu na Právnické fakultÄ› UK v Praze různými typy studijních pobytů v zahraniÄí i postgraduálním studiem. Také dosavadní praxe svÄ›dÄí o Äinorodosti a aktivním přístupu ke svému oboru. SvÄ›dÄí o tom i bohatá publikaÄní Äinnost. KromÄ› jiného se od roku 2006 vÄ›nuje samostatné advokacii. SpoleÄnost LISSE LEGAL nabízí a poskytuje naprosto kvalitní služby zaÅ¡títÄ›né právÄ› jeho jménem.