Když nikdo nechce být předseda

Koupíte si vlastní byt a brzy zjistíte, že jste se s bytem stali členem Společenství bytových jednotek. Členem se stáváte automaticky, nelze se tomu vyhnout. Čemu se ale většinou všichni obyvatelé brání, je stát se členem statutárního orgánu SVJ. Každé společenství se totiž musí domluvit a odhlasovat si na Shromáždění vlastníků, kdo bude společenství zastupovat před státními orgány, kdo bude uveden v obchodním rejstříku, ale hlavně, kdo bude mít za celý dům zodpovědnost. A do toho, se nikomu nechce. Nebo lépe řečeno, jedno volební období to někdo vezme, ale když zjistí, co všechno to obnáší, na další období už se přemluvit nenechá.

dům

Ještě donedávna platilo, že statutární orgán SVJ musí být majitel jednoho bytu v domě, ale naštěstí se toto s posledním vydáním Občanského zákoníku změnilo, a tak Společenství mohou zvolit externího předsedu Společenství, jako i statutární orgán SVJ.

Dobře a kvalitně bydlet, to je snem asi každého z nás, ale málokdo si chce vzít na vlastní zodpovědnost starost o všechny vlastníky, zastupovat je před orgány státní moci, jednat s úřady, bankou a mnohdy si nechat od ostatních vlastníků bytových jednotek spílat, že tamto se mělo udělat jinak a tohleto, hlídat neplatiče, vracet přeplatky. Není proto divu, že zvolit si externího člověka, který všechny tyto starosti a problémy vezme na své triko a navíc to bude profesionál, za kterým bude stát celá jeho firma, která jej zaměstnává a bude si ho školit a kontrolovat. No není to výhodná nabídka?

sídliště

Stát se členem výboru Společenství vlastníků bytových jednotek, to je zodpovědnost před všemi vlastníky, a stát se i předsedou výboru, tak to už je tak zodpovědná funkce, že byste si měli důkladně prostudovat všechny zákony a vyhlášky, než tuto funkci přijmete.

Vždy máte možnost externího předsedy SVJ, externího statutárního výboru.