Jak správně udělat elektrorevizi

Elektrorevizí se rozumí kontrola elektrických spotřebičů, strojů a samotné elektřiny. Tedy všeho čím prochází elektrický proud. Elektrorevize je prováděna osobou, která získala osvědčení v souladu se zákonem s manipulaci s elektrickým proudem, tedy technik, který je schopen se prokázat potřebným osvědčením a kvalifikací. Elektrorevizí by měl procházet každý výrobek po určitých letech a následně při pokažení, nebo tehdy když uzná osoba, která danou věc vlastní za potřebnou, ke kontrole, tedy k projíti elektrorevizí. Můžeme to tedy nazvat jako mimořádná a řádná kontrola kvůli bezpečnosti. Tato činnost se také provádí, aby se předešlo zraněním nebo jiným nepříjemným věcem s elektrickým proudem. Elektrorevize se také vykonává u nově vyhotovených, nebo nově zapojených spotřebičů a tato prohlídka se nazývá vstupní.

Elektrické vedení

Kde je možné provádět elektrorevizi a jak probíhá?

Bydlíte v panelovém domě? Víte o tom, že máte místnost, kde se nacházejí elektrické rozvody od každého jednotlivého bytu? Jestli jste to doposud nevěděli, tak ano, je to tak. Takže když Vám někdy vypadne elektřina, stačí jít jenom do této místnosti a znovu ji nahodit. Každý tento rozvod, musí být zkontrolován pravidelně, tak jak vyžadují normy. Aktuální normy upravuje ČSN 33 600 ed. 2.

Kontrola elektrických rozvodů

Průběh revize

Jako první probíhá prohlédnutí spotřebiče, osvědčená osoba, musí zjistit třidu ochrany a parametry přívodu ke spotřebiči. Prohlédnutí musí být vykonáno i zevně. Jako druhé se provádí měření. Spotřebič se nejdříve odpojí od sítě a následně se změří jeho odpor, jak ochranného vodiče, tak také izolační proud. Poté zjistíme unikající proud. Další důležitou částí této kontroly je kontrola všech kabelů, vývodů a příslušenství. Poté technik označí elektrospotřebič nálepkou další kontroly a tím je jeho práce u konce. Jste-li majitelem elektrospotřebiče, či jiné kontrolované věci s elektrickým proudem, měli by jste být v průběhu kontroly obeznámeni na případné závady. Také by Vám mělo být řečeno zda je elektrospotřebič schopný bezpečného provozu. Je-li závada zjištěna, technik ji může vykonat rovnou ihned, jen zda-li jde o menší závadu, kterou aktuálně zvládne provést.