Najdou si vás!


Å tÄ›nice jsou zajímavé tím, že vyhledávají své hostitele pomocí takzvaných tepelných senzorů. PÅ™iláká je rovněž oxid uhliÄitý, který jejich potenciální hostitel vydechuje. PÅ™es den jsou schované ve svých úkrytech, z nichž vylézají v noci, zejména nad ránem, a vyhledávají zejména odhalené Äásti lidského tÄ›la. Oproti komářímu bodnutí, které ÄlovÄ›k okamžitÄ› pocítí, je bodnutí tohoto cizopasníka téměř nebolestivé, neboÅ¥ pÅ™i sání vypouÅ¡tí do rány zvláštní sekret, který má anestetické úÄinky. A tak si tento vnÄ›jší cizopasník může na vaší krvi pochutnávat 5 až 20 minut. Jak dlouhá bude doba sání, to závisí pÅ™edevším na jeho vývojovém stádiu.

Jsou infikované

BÄ›hem sání může Å¡tÄ›nicesamozÅ™ejmÄ› pÅ™enést do vaší krve zárodky nejrůznÄ›jších onemocnÄ›ní. ÄŒasto se mluví o tyfu Äi tuberkulóze. Choroboplodných zárodků, které vÅ¡ak mohou tito cizopasníci pÅ™enášet, je ale celá Å™ada. Jakmile se najedí, odcházejí trávit nasátou krev zpÄ›t do svých úkrytů. K opakovanému sání dochází zhruba po sedmi až deseti dnech. Pokud máte jen sebemenší podezÅ™ení, že by se výskyt tÄ›chto cizopasníků týkal i vaÅ¡eho objektu, neprodlenÄ› kontaktujte naÅ¡i deratizaÄní firmu.