Mládí vpřed

Dnešní doba není jednoduchá, spousta dospělých a zralých lidí si se svým životem někdy neví rady a co teprve ti, které životní zkoušky a přemety teprve čekají? Kam a jakým směrem se vlastně ubírají a kam vedou kroky dnešní mladé lidi, co od života čekají a co od nich očekává společnost, jak důležité je pro ně vzdělání a jaké mají vlastně cíle, představy a kam chtějí, aby v budoucnu vedly jejich kroky?
chůze po trati.jpg

Ač si to mnozí z nás ani neuvědomují, základem všeho je dobré a kvalitní vzdělání. Bohužel v posledních letech úroveň znalostí nejen na základních, ale i středních, vyšších odborných nebo přímo vysokých školách upadá. Hlavní příčinou je zřejmě ne příliš zodpovědný přístup k učivu a ke škole jako takové. Sice máme internet, který dokáže najít snad úplně všechno, poskytnout maximum informací a zpráv, prodejny s knihami jsou zaplněny literaturou všeho druhu. V tom ale problém zřejmě nebude.
converse boty.jpg

Společnost jako taková má stále vyšší nároky a požadavky a tlačí tak na žáky a studenty, aby za každou cenu dosáhli nejvyššího možného vzdělání, že jen tak se budou moci uplatnit ve společnosti a něčeho tak v životě dosáhnout. Bohužel spousta takový tlak nezvládá, na škole, která je obtížná a na kterou tzv. nemají, se trápí a pak dochází k tomu, že na své povinnosti pomalu a jistě začínají rezignovat.

Pak přijde chvíle, kdy je třeba situaci řešit. Někdo si dokáže poradit, např. přestupem na jinou školu, někdo se naopak snaží vydržet za každou cenu. Tohle všechno má ale jeden zápor, tím je nedostatečná vzdělanost. Nepříznivý dopad to má i na ty, kteří jsou opakem, tedy studium je baví a jde jim bez potíží. Ti ve společnosti těch slabších stagnují a zůstávají na místě, místo toho, aby svoje znalosti prohlubovali.
dívka ležící na trávě.jpg
Sice máme velký počet absolventů středních a vysokých škol, ale o kvalitě některých z nich se dá pochybovat. To, jak se budeme kráčet dál, je zatím nejasné a odhalí nám to teprve budoucnost.